ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Vás tímto informujeme o zásadách zpracovávání osobních údajů.

Správce a zpracovatel:

Ing. Jiří Barták, IČ: 74274180, U Trojice 764/6, 370 04, České Budějovice - České Budějovice 3, sídlo (dále jen „správce“) osobních údajů, V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek, nás prosíme, kontaktujte na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky na 777 083 147.

Za jakým účelem jsou mé osobní údaje shromažďovány a zpracovávány?

Správce zpracovává osobní údaje i bez explicitního souhlasu zákazníků na základě platné legislativy a pro splnění povinností za účelem jednání o smlouvě pro poskytování svých služeb.

Důvodem poskytnutí osobních údajů Správci je tudíž identifikace smluvních stran, která je nezbytná pro uzavření jednotlivých smluv. Právním základem pro zpracování osobních údajů klienta je tedy plnění výše uvedených smluv a dokumentů.

Údaje, které nám poskytujete, používáme rovněž k tomu, abychom Vás zpětně kontaktovali a poskytli Vám informace, o které jste nás žádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zpracování korektur textů, copywriting, tisk materiálů apod. Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou. Vyžadujeme od Vás pouze relevantní a nezbytné údaje s přímým vztahem k účelu zpracování. Správce předává údaje zpracovatelům, vázaným zpracovatelskou smlouvou.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme kromě toho, na základě Vašeho souhlasu, využít též k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení související s našimi službami, či nabídky bonusových slev.

Musím vám své osobní údaje poskytnout?

Poskytnutí některých údajů je nezbytné pro splnění legislativních povinností při uzavření smlouvy a bez příslušných údajů bohužel nedokážeme požadovanou službu poskytnout.

Jaké osobní údaje shromažďujete a zpracováváte?

Jméno a příjmení, datum narození, trvalé anebo přechodné bydliště, e-mail, aktuální tel. číslo, případně číslo účtu.

V jakém rozsahu probíhá zpracování osobních údajů na vašich webových stránkách?

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění některých údajů o sobě či Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména Vaše jméno a příjmení, tel. číslo, e-mailová adresa.

Naše webové stránky rovněž využívají soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které naše webová stránka odesílá do Vašeho prohlížeče. Některé z nich jsou nutné pro hladké fungování stránek, jiné umožňují vylepšené uživatelské možnosti. Soubory cookies využíváme zejména ke statistickým účelům. Prohlížením tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.

Jak dlouho zpracováváte mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby (tj. od doby prvotní komunikace či objednávky služeb po okamžik poskytnutí a úhrady služby) nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných legislativních norem.

Osobní údaje poskytnuté na základě Vašeho výslovného souhlasu budeme zpracovávat po dobu, dokud svůj souhlas nezrušíte, maximálně však po dobu 2. let. Poté bude provedeno jejich vymazání.

Jakým způsobem Správce zajišťuje ochranu osobních údajů?

Fyzická ochrana před neoprávněným přístupem do prostor Správce je zajištěna uzamykáním vchodových dveří do naší kanceláře. Osobní údaje našich zákazníků shromažďované a zpracovávané v listinné podobě jsou před neoprávněným přístupem zabezpečeny uložením v uzamčených skříních, zásuvkách či pořadačích. Ochrana elektronických dokumentů a ochrana před neoprávněným přístupem do naší počítačové sítě je zabezpečena pravidelně měněným přístupovým heslem. Používaná koncová zařízení správce (PC) jsou dále zabezpečena heslem. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do kontaktu v rámci plnění svých pracovních povinností či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí v důsledku Zpracovatelské smlouvy, anebo platných legislativních norem.

Komu poskytujete a předáváte osobní údaje?

Osobní údaje jsme povinni předávat státním orgánům, pakliže je tato povinnost stanovena legislativními normami. Správce může dále pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě písemně uzavřené Zpracovatelské smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné úrovni ochrany údajů, jakou poskytuje samotný Správce. S výslovným souhlasem klienta mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto třetím osobám:

• externímu účetní • externí advokátní kanceláři • zpracovatelům, kteří poskytují Správci webové, e-mailové či cloudové služby • orgánům státní správy (např. příslušnému finančnímu úřadu či Policii ČR)

Jaká jsou má práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete jakožto Subjekt údajů uplatnit svá práva. Máte právo na přístup k údajům, které o vás zpracováváme, dále právo na přenositelnost vybraných údajů k jinému Správci. Máte právo požadovat opravu nepřesných či zastaralých údajů. Můžete též požádat o výmaz osobních údajů, pokud tyto není nutné dále zpracovávat pro zákonný důvod či splnění právních povinností, naplnění našeho oprávněného zájmu, nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Rovněž máte právo podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, či požádat o omezení zpracování.

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas odvolat kdykoliv. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na internetové adrese www.bakalarskekorektury.cz, kde vyplníte minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, anebo k profilování.

Který úřad je v ČR pověřen dohledem nad ochranou osobních údajů?

Dozor v této věci vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Pakliže se nám dle Vašeho názoru nepodařilo uspokojivě vyřešit či objasnit Vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo se na něj obrátit.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018