Jak na korektury?

Máte svou bakalářskou či diplomovou práci v podstatě hotovou a nechcete trávit další únavné, neproduktivní hodiny opravou gramatiky a překlepů? Potřebujete svou práci nechat přečíst někým nestranným a upravit stylistiku? Nejste si jisti, jestli je Vaše práce naformátována správně podle pokynů Vaší školy?

Postačí, když nám dodáte elektronickou verzi svého textu, a my provedeme jeho jazykovou a stylistickou korekturu, Vaši práci vizuálně upravíme, opravíme citace tak, aby splňovaly citační normy školy. Provádíme komplexní jazykové i stylistické korektury bakalářských, diplomových či absolventských prací a opravy jejich formátování. Umíme odstranit gramatické chyby, vhodně upravíme slovosled, slovní zásobu, odstraníme překlepy. Vytváříme poznámky pod čarou, rejstříky, seznamy obrázků, grafů, příloh, překládáme abstrakty, na profesionální úrovni zvládáme kompletní stylování bakalářské práce a automatické generování obsahu.

V rámci komplexnějšího servisu pro studenty připravujeme prezentace k obhajobám. Dodáte nám text do prezentace, my ho opravíme po jazykové a stylistické stránce. Upravíme rozvržení prezentace dle nařízení školy a celou prezentaci naformátujeme dle pokynů.

Věnujeme se i korekturám textů pro firmy. Provádíme jazykové a stylistické korektury textů do časopisů a knih, firemních vyhlášek, bulletinů, reportů, reklam a marketingových materiálů.

Naším prioritním cílem je nabídnout cenově dostupné služby pro studenty i firmy a současně tím přispět ke zvýšení jazykové i formální úrovně textů.