Korektury bakalářské práce, formátování, překlad abstraktu do AJ

Máte text, ale nestíháte korektury a formátování bakalářské, diplomové, závěrečné práce?

Pravopis není Vaše silná stránka? 

Nemáte čas a máte problémy s formátováním korektury Vaší práce?

Neorientujete se ve směrnicích – jak správně citovat?

Ztrácíte se v nařízení školy ohledně formátování
a korektury bakalářské nebo diplomové práce?

Jste odborníkem / odbornicí v oboru, máte text
a potřebujete, aby se z něj stala práce se všemi náležitostmi?

korektury bakalarske prace

Jazyková a stylistická korektura Vaší práce

Každý text a tiskový výstup by měl projít jazykovou a stylistickou korekturou.
Provádíme jazykové a stylistické korektury bakalářských, diplomových a dalších VŠ prací. Ve firemní sféře se specializujeme na korektury knih, časopisů, bulletinů, prezentací a další.

Co korektura obsahuje:

 • komplexní opravu gramatiky
 • opravu překlepů
 • úpravu a nahrazení nevhodné slovní zásoby
 • úpravu stylistiky (například opravu opakujících se výrazů, větných celků atd.)

Opravujeme formáty:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT
 • XLS, XLSX, ODS
 • PPT, PPTX
 • HTM, HTML, PHP
 • PDF i formou poznámek v textu - příplatek 5 Kč / normostrana
 • TEX

Formátování bakalářské práce

Provádíme komplexní formátování dle směrnic VŠ v MS Word, předtiskovou úpravu časopisů, knih, materiálů a formátování prezentací.

Formátování zahrnuje:

 • nastavení okrajů, oddílů
 • formátování textu
 • stylování nadpisů
 • vytvoření automatického obsahu
 • vytvoření automatických seznamů obrázků, grafů, tabulek, příloh
 • číslování stránek
 • úpravu citací dle normy ISO 690, APA nebo dle vzoru Vaší školy (38 ks v ceně, každá další 15 Kč)

Překlad abstraktu / anotace / Jazykové překlady webových stránek

Abstrakt, anotace nebo resumé je součásti každé bakalářské, diplomové, závěrečné či ročníkové práce. Téměř vždy musí být přeloženo do angličtiny či jiného světového jazyka.

Obsahuje:

 • překlad max. 3/4 A4 do AJ
 • je možné přeložit i více textu (i několik normostran) – podléhá individuální kalkulaci
 • pro firemní zákazníky provádíme překlady obsahu jejich webových stránek či zcela vytváříme jazykové mutace v angličtině

Vytvoření prezentace pro obhajobu Vaší práce / Vytvoření firemní prezentace

Studenti musí již zcela běžně prezentovat či obhajovat své bakalářské či diplomové práce a projekty. Rovněž v podnikové sféře jsou hospodářské výsledky, porady, projekty či konference doprovázeny prezentacemi.

Pokud máte texty, grafy a obrázky a nestíháte z nich vytvořit prezentaci dle zadání, rádi Vám pomůžeme. Potřebujete ze svých materiálů vytvořit interaktivní prezentaci, která zaujme a jasně vystihne Vaši myšlenku či produkt? Jsme tu pro Vás.
Texty do prezentací ale rozhodně nepíšeme ani nevytváříme.

Tvorba prezentace zahrnuje:

 • tvorbu studentských prezentací – seminární, semestrální, ročníkové prezentace
 • tvorbu prezentace k obhajobě závěrečné práce dle zadání
 • implementaci firemního corporate ID a grafiky
 • v případě potřeby pomůžeme s dodáním vhodných tematických obrázků (free licence k použití)

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ